Het ROM schrijft in april 2019 over het Onderwijshuis van Stichting PCOHS

ROM 2 april 2019 pagina 8 en 9

“Onderwijs is onze kinderen leren te verlangen naar de juiste dingen” (Plato, 427-347 voor Chr.)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl