Kindcentrum

PCOHS

Wat is een Kindcentrum?
Stichting PCOHS werkt aan een initiatief om een Kindcentrum (KC) te starten in combinatie met dagprogrammering. Een Kindcentrum (KC), of ‘alles-in-1-school’, is een voorziening voor kinderen van twee tot dertien jaar. Een KC biedt meerdere voorzieningen op één locatie, zoals: voorschool, tussenschool, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang. School en kinderopvang komen in een KC samen onder één bestuur en werken vanuit éénpedagogische visie.

Waarom een Kindcentrum?
De ontwikkeling tot Kindcentrum sluit aan bij een aantal maatschappelijke trends die we signaleren. Zo zien we bijvoorbeeld dat ouders en opvoeders aan het werk zijn en opvang voor de kinderen nodig hebben, dat er behoefte is aan mogelijkheden voor talentontwikkeling voor kinderen op verschillende gebieden en dat er sprake is van een toenemend tekort aan onderwijsgevend personeel.

Ontwikkelingen binnen Stichting PCOHS
De directeuren hebben een opleiding gevolgd om te ontdekken wat de betekenis is van leiding geven aan een KC. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de ontwikkeling van de Heijbergschool tot Kindcentrum voor te bereiden, met als doel dat KC De Heijberg in schooljaar 2022-2023 van start gaat.

In de toekomst bieden wij:

  • Kinderen opvang en onderwijs op 1 locatie, met een vast team aan medewerkers die werken vanuit een gezamenlijke visie;
  • Ouders de mogelijkheid om te kiezen voor aanvullende opvang die zij nodig hebben (voor-, tussen, naschoolse opvang en opvang in vakantieperiodes);
  • Een breed palet aan mogelijkheden voor ontspanning en talentontwikkeling, zoals sport en spel, culturele en creatieve activiteiten, muziek en sport;
  • Mogelijkheden om flexibel te schakelen tussen opvang- en onderwijstijd;
  • Samenwerking in een breed team met veel specialismen die elkaar aanvullen.