“En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?”

Een kwaliteitsaanpak voor scholen

Met zo’n titel wek je natuurlijk de aandacht in het onderwijsveld dat nog maar net terug is van de landelijke acties tegen o.a. werkdruk. “Gewoon lesgeven” wat zouden ze daarmee in dit boek bedoelen?

De schrijvers Eva Naaijkens en Martin Bootsma werken  als directeur en teamleider  op de Alan Turingschool in Amsterdam. Een basisschool die 10 jaar geleden  onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie  stond en nu door diezelfde Onderwijsinspectie drie jaar achter elkaar excellent is bevonden!

Revolutionair? Ja en nee!
Martin zegt: Je moet gewoon de leerkracht centraal zetten! Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat je het beste onderwijs krijgt als je de leerkrachten heel goed maakt. Zij hebben vervolgens hoge verwachtingen van de leerling!”
Oké, de leerkacht centraal, dus!
Maar hoe zit dat met dat ”gewoon lesgeven”?
Eva en Martin hebben op hun school een kwaliteitsaanpak doorgevoerd die ze zelf eenvoudig en efficient noemen.
Alle mogelijke situaties die op school voorkomen worden beknopt beschreven op een kwaliteitskaart. Van luizenbrief tot rapport-bespreek- uitnodiging tot wat te doen met een leerling die “op adem moet komen”.  Alles wordt beschreven tot en met het standaard briefje dat naar de ouder met een luizen probleem gaat.

Door al deze dagelijkse situaties te beschrijven hoef je daar als leerkracht niet meer over na te denken en houd je dus tijd over voor “gewoon lesgeven” en je bijvoorbeeld goed voor te bereiden of samen met je collega’s lessen voor te bereiden. Naast de kwaliteitskaarten werkt de Turingschool vanuit een beperkt aantal ambities in de vorm van ambitiekaarten. Een leerkracht op de Alain Turing school zegt: “De kwaliteitsaanpak zoals in dit boek beschreven helpt enorm het proces van beslissingen nemen, uitvoeren en borgen te vereenvoudigen. Voor mij is het kwaliteitssysteem een verademing. Alle afspraken staan duidelijk en zeer beknopt op een kaart, ingedeeld per categorie of onderwerp. Hierdoor verkort je vergadertijd of kun je vergadertijd helemaal schrappen.In een periode van bijvoorbeeld rapporten schrijven, kan ik makkelijk terugzoeken naar afspraken over hoe wij rapporten schrijven als team. Teamleden kunnen op elkaar rekenen, want de afspraken en doelen staan duidelijk op papier. Als ik bijvoorbeeld een leerling bij een collega breng om hem even op adem te laten komen, weet mijn collega waarom ik dit doe en helpt hij mij hierbij omdat we dit met elkaar hebben afgesproken. Voor goed onderwijs houden we veel tijd over en de kwaliteit van onze lessen wordt inhoudelijk steeds beter”- Eva Kock, leraar Alan Turingschool.

Het boek leest lekker weg, met veel prakische voorbeelden. Op de site van uitgever Pica staat nog meer praktisch materiaal dat je kunt dowloaden met de code in het boek. Het vraagt, lijkt mij, wel een langere periode en veel overleg  om voor bijna alle situaties op een school kwaliteitskaarten en ambitiiekaarten te maken. De visie van LeerKracht klinkt in het boek door; minder/ geen vergaderingen en meer en veel samenwerking met collega’s!  Het boek geeft geen tips aan de leerkracht die hij/zij direct kan uitvoeren voor werkdruk verlaging in de klas.  Ook de vraag wat “gewoon lesgeven” is  wordt niet behandeld , maar daar zijn andere boeken voor! Dit boek is geschreven voor de leraar en de schoolleiding. Het geeft je inspiratie en ideeën om op je eigen school, samen met je collega’s, te komen tot minder werkdruk, meer werkplezier en de verdere ontwikkeling van jouw vakmanschap!

Wie na het lezen van dit boek nog vragen heeft aan de schrijvers of gwoon met andere collega’s uit het onderwijsveld over de inhoud van dit boek in gesprek wil gaan, die is welkom op de Lees-Up op dinsdagavond 27 november 2018 op de CSBO Bergkristal, Bergweg 132. Daar zullen beide schrijvers aanwezig zijn! Inloop 19.00, Start 19.30 uur en eindtijd 21.30 uur.

Fred Delhaas
Intern begeleider
Emmaschool

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl