Twee keer GOED!

De vier scholen van onze stichting hebben allemaal een voldoende van de onderwijsinspectie. Daarmee voldoen we aan de inspectiekaders.  De Hildegaertschool en de Emmaschool hebben ervoor gekozen om op te gaan voor de waardering ‘GOED’; een intensief traject met voor beide scholen een positief resultaat.

Op maandag 28 en dinsdag 29 september bezocht de Onderwijsinspectie respectievelijk de Hildegaertschool en de Emmaschool. Beide scholen hebben de waardering ‘Goed’ toegekend gekregen. Een resultaat om trots op te zijn!

Een school kan opgaan voor het predicaat goed als de basiskwaliteit op orde is en als zij daarnaast eigen ambities heeft geformuleerd en die ook waargemaakt heeft. Op beide scholen zijn mooie gesprekken gevoerd met ouders, leerkrachten en personeelsleden. Ook zijn er veel klassen bezocht. Aan het einde van de dag werd in bijzijn van de bestuurder al meteen duidelijk dat de waardering van de Inspecteur aansloot bij de verwachting op beide scholen dat zij dit predicaat verdienen. De inspecteurs waren lovend over wat zij hadden gezien in de scholen, het leerklimaat, het inclusieve onderwijs en de wijze waarop alle kinderen in beeld zijn. En natuurlijk gaven zij nog tips om het onderwijs verder te versterken en ontwikkelen.

Daar kunnen we mee aan de slag, maar eerst staan we even stil bij dit mooie resultaat.

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl