Onze scholen

Stichting PCOHS heeft vier basisscholen in de deelgemeente Hillegersberg en Schiebroek. Alle locaties liggen aan de noordkant van Rotterdam, op een steenworp afstand van het groen en de plassen.

Onze scholen zijn echte wijkscholen en een afspiegeling van de maatschappij. Ze hebben binnen de kaders van de gezamenlijke koers hun eigen onderwijsvisie en -concept. De scholen maken keuzes die passen bij hun specifieke omstandigheden, zoals de leerlingenpopulatie. Ze behouden daarmee hun eigenheid.

KC De Heijberg

Directie:
Dhr. Jeroen de Bruin
Mevr. Ashna Kalicharan (adj. directeur)

Adres:
Heijbergstraat 2-4
3055 PP Rotterdam

Op Kindcentrum De Heijberg staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. Dit is het uitgangspunt waarmee elke dag de leerkrachten, pedagogische medewerkers, het ondersteunend personeel en de directie ruim 400 leerlingen tegemoet treden, zodat elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De leerlingen beleven plezier in het leren en ontdekken en worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en meerbegaafde leerlingen. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld. Door betrokkenheid en vertrouwen worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. Daarnaast bieden de christelijke normen en waarden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij.

De kinderen van Kindcentrum De Heijberg komen vrijwel allemaal uit de directe omgeving van de school uit de wijken Hillegersberg of Nieuw-Terbregge.

www.deheijberg.nl →

Emmaschool

Directie:
Dhr. Iepko Weijdema
Mevr. Desirée Helmer
(adj. directeur)

Adres:
Hilleniussingel 23 (Hoofdvestiging)
3054 EX Rotterdam

Kerkstraat 39 - 41
3054 NB Rotterdam

A. v.d. Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

De Emmaschool is een school met een klassieke uitstraling en een modern karakter. Kinderen uit verschillende milieus bezoeken de school. Er heerst een goede sfeer tussen leerlingen onderling en ook tussen de leerkrachten. Kom je van de Emmaschool, dan heb je een brede mensontwikkeling. Naast de kernvakken is er namelijk ook veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling.

www.emmaschool.eu →

Goede Herderschool

Directie:
Mevr. Mariëtte Zeillemaker
Dhr. Lennert van Noppen (adj. directeur)

Adres:
Kastanjeplein 6
3053 CD Rotterdam

De Goede Herderschool, de school waar ieder kind telt! De Goede Herderschool is een kleine wijkschool voor kinderen van 2 tot 12 jaar en is te vinden in een groen stukje Rotterdam (Schiebroek). In onze school werken enthousiaste, betrokken collega’s aan een goede basiskennis (rekenen, taal, lezen) en andere vaardigheden zoals samenwerken, met en van elkaar leren en omgaan met verschillen. 

www.goede-herderschool.nl

Hildegaertschool

Directie:
Dhr. Theo Hofstra
Mevr. Anita Perdok (adj. directeur)

Adres:
Debussylaan 11 
3055 TE Rotterdam 

De Hildegaertschool, oog voor jou! Een onvergetelijke schooltijd, uitstekende bagage voor later en volop ruimte voor ontwikkeling. Op de Hildegaertschool doen wij er alles aan om uw zoon of dochter dat te geven. Wij hebben oog voor u en uw kind.

www.hildegaert.nl →