Jaarverslagen GMR

De GMR stelt elk jaar een jaarverslag op. Tot 2019 gebeurde dit per kalenderjaar.

Vanaf 2020 verschijnt er elk schooljaar een jaarverslag van de GMR.

Omdat 2020 een overgangsjaar was, heeft het jaarverslag over 2020 betrekking op het jaar 2020 en op het schooljaar 2020-2021.