Vergaderdata GMR

De GMR komt minimaal vijf keer per schooljaar bijeen in een vergadering en stelt een jaarplanning op van te bespreken onderwerpen.

De vergaderdata in schooljaar 2021-2022 zijn: 30 september, 2 december, 27 januari, 31 maart en 16 juni. Het College van Bestuur (CvB) wordt voor alle GMR-vergaderingen uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Door op één van de data hieronder te klikken, opent u de agenda van die vergadering. 

De GMR heeft daarnaast tweemaal per jaar een overleg met de leden van de Raad van Toezicht (RvT). In 2022 is het eerste overleg met de RvT gepland op 12 mei.