Vergaderdata GMR

De GMR komt minimaal vijf keer per schooljaar bijeen in een vergadering en stelt een jaarplanning op van te bespreken onderwerpen.

De vergaderdata in schooljaar 2022-2023 zijn: 29 september 2022, 24 november 2022, 26 januari 2023, 
23 maart 2023 en 1 juni 2023. Het College van Bestuur (CvB) wordt voor alle GMR-vergaderingen uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Door op één van de data hieronder te klikken, opent u de agenda van die vergadering.
Voor schooljaar 2022-2023 worden de agenda's gedurende het jaar toegevoegd. 

Vergaderdata schooljaar 22-23

Vergaderdata schooljaar 21-22

De GMR heeft daarnaast tweemaal per jaar een overleg met de leden van de Raad van Toezicht (RvT).
In schooljaar 2022-2023 zijn deze overleggen gepland op 1 november en 13 april.