Onze visie

PCOHS

Visie op leren en ontwikkelen
De school is de unieke verzamelplaats voor leren, vorming en kennisoverdracht. Voor ons beperkt
dit zich niet tot taal-, lees- en rekenvaardigheden. Het leren leren, het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met de veranderende wereld en nieuwe technologie, het onderzoeken en het leren vinden van slimme oplossingen voor problemen horen ook bij de kennis van vandaag. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met succes en met tegenslag, dat zij risico’s durven nemen en zich willen blijven ontwikkelen. Wij willen graag aan deze basis werken. 

Stichting PCOHS ziet haar scholen als een omgeving waar leerlingen, ouders en personeel
met én van elkaar leren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten voor het onderwijs
aan onze leerlingen, maar ook voor de ontwikkeling van onze personeelsleden, de scholen en
de gehele organisatie:

  • Iedereen, jong en oud, heeft talenten en ontwikkelpunten: we moeten allemaal leren omgaan met succes en met tegenslag.
  • We hebben talenten te ontwikkelen en hindernissen te nemen om tot volledige ontwikkeling te komen. Elk mens heeft ondersteuning nodig en kan anderen ondersteunen, we vullen elkaar aan: als leerlingen en leerkrachten, als leerkrachten en ouders, als directie en bestuur. Er valt altijd meer te leren.
  • Ontwikkeling vergt een open houding en een uitdagende leeromgeving. We staan open
    voor ontwikkelingen in de maatschappij, volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten en
    ontvangen graag feedback van elkaar.
  • Ontwikkeling komt tot stand in een veilige omgeving, waarin je ongeacht leeftijd wordt gekend en erkend. Veiligheid ontstaat onder meer door gelijkwaardigheid, wederkerigheid, duidelijkheid, structuur, transparantie, een positieve houding en hoge verwachtingen.

Stichting PCOHS is het bevoegd gezag van:
•  Emmaschool
•  de Goede Herderschool
•  Heijbergschool
•  Hildegaertschool

Deze vier scholen (in totaal 1450 leerlingen en 160 personeelsleden) liggen in deelgemeente Hillegersberg en Schiebroek en zijn daarmee gesitueerd in de groene noordrand van de stad Rotterdam. Het hart van onze onderwijsvisie is de lerende leerling: het gaat om zijn/haar ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende medewerker. Wij vinden betrokkenheid van ouders, wijk, externe partners belangrijk en wij zijn gericht op samenwerking.

1450

leerlingen

160

personeelsleden

In onze scholen heerst een prettige sfeer, aandacht voor elkaar en omzien naar elkaar zijn belangrijke schakels in onze organisatie. Wij staan voor goed onderwijs in alle facetten. Wij willen er zijn voor alle kinderen maar zijn ons ook bewust van grenzen in ons kunnen. We weten ons verantwoordelijk voor een veilige onderwijssetting. Het personeel wordt uitgedaagd en aangemoedigd te blijven ontwikkelen. Hiertoe is er een onderwijshuis geopend om daaraan tegemoet te komen.

Samenwerking tussen de scholen vinden wij belangrijk, eigenheid van de scholen ook. Daarom zoeken we de samenwerking als het mogelijk is en stimuleren we eigenheid als dat kan.
De stichting nodigt u uit in een van haar vier scholen om kennis te maken met het onderwijs.

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl