Onze visie

PCOHS

Stichting PCOHS is het bevoegd gezag van:
•  Emmaschool
•  de Goede Herderschool
•  Heijbergschool
•  Hildegaertschool

Deze vier scholen (in totaal 1600 leerlingen en 145 personeelsleden) liggen in deelgemeente Hillegersberg en Schiebroek en zijn daarmee gesitueerd in de groene noordrand van de stad Rotterdam. Het hart van onze onderwijsvisie is de lerende leerling: het gaat om zijn/haar ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende medewerker. Wij vinden betrokkenheid van ouders, wijk, externe partners belangrijk en wij zijn gericht op samenwerking.

1600

leerlingen

145

personeelsleden

In onze scholen heerst een prettige sfeer, aandacht voor elkaar en omzien naar elkaar zijn belangrijke schakels in onze organisatie. Wij staan voor goed onderwijs in alle facetten. Wij willen er zijn voor alle kinderen maar zijn ons ook bewust van grenzen in ons kunnen. We weten ons verantwoordelijk voor een veilige onderwijssetting. Het personeel wordt uitgedaagd en aangemoedigd te blijven ontwikkelen. Hiertoe is er een onderwijshuis geopend om daaraan tegemoet te komen.

Samenwerking tussen de scholen vinden wij belangrijk, eigenheid van de scholen ook. Daarom zoeken we de samenwerking als het mogelijk is en stimuleren we eigenheid als dat kan.
De stichting nodigt u uit in een van haar vier scholen om kennis te maken met het onderwijs.

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl