Femke ten Cate

Directeur Emmaschool

Op 24- jarige leeftijd ben ik gestart op de Emmaschool als juf van groep 7. Nu geef ik al weer 20 jaar leiding aan deze mooie school. Met veel plezier fiets ik iedere ochtend vanuit Rotterdam West naar de Emmaschool om eerst de collega’s en daarna de kinderen welkom te heten. Ik geniet van het samenwerken met mijn collega’s binnen de school, het bestuur, de wijk en de stad.  
Samen met mijn collega’s bewaak en bevorder ik de kwaliteit van het onderwijs op de Emmaschool. Het is belangrijk dat de kinderen vol vertrouwen en met voldoende bagage de stap kunnen zetten naar het vervolgonderwijs. Ik vind het belangrijk dat kinderen, teamleden en ouders zich gezien voelen bij ons op school. 

‘Ieder kind is het waard om bijzonder te zijn’