Wie zijn wij?

PCOHS

Stichting PCOHS 

College van Bestuur 

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting PCOHS. Het College van Bestuur bewaakt de missie en visie, formuleert het beleid op hoofdlijnen en bewaakt het realiseren van de doelen van Stichting PCOHS. Het College van Bestuur bestaat uit één lid:

Mevr. E.A. (Annelies) van Dijk-Freeke, voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Stichting PCOHS. De Raad beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad advies aan het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Dhr. C. (Kees) de Jongh, voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. M.C. (Margreet) Auw Yang-Rolle 
Dhr. A.J.C. (Arjo) Klijnsmit 
Mevr. M.P.J. (Mariet) van Goch
Dhr. R.G. (Rob) Beek
Dhr. A. (Arie) Bijl

Werkzaam op het bestuursbureau- stafleden

Dhr. J. (Joost) Bakker  Directeur Bedrijfsvoering
Mevr. T. (Tatiana) van der Harst  Administratie
Mevr. H. (Hettie) Vermeer  Beleidsmedewerker Onderwijs
Mevr. C. (Cindy) Smits  Bestuurssecretaresse

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl