Adjunct-directeur
sterk in organiseren

Emmaschool

Functie:               Adjunct-directeur (0,6 - 0,8 wtf)
School:                 Emmaschool
Salarisindicatie: A11 (cao PO)

Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek (PCOHS) is het bevoegd gezag van vier basisscholen en peuteropvang gesitueerd aan de groene noordrand van Rotterdam. PCOHS ziet haar scholen (met ongeveer 1450 leerlingen en 160 personeelsleden) als een omgeving waar leerlingen, ouders en personeel, met én van elkaar leren. Geen lerende leerling, zonder lerende medewerker. Samenwerking tussen de scholen onderling is belangrijk, eigenheid van de scholen ook. 

De protestants-christelijke Emmaschool (440 leerlingen) heeft een historie van meer dan 100 jaar. In een grootstedelijke Rotterdamse context heeft de school in drie karakteristieke gebouwen de sfeer van een dorpsschool weten te behouden. Het onderwijs is degelijk en heeft het predicaat ‘goed’ gekregen van de Inspectie. De leerlingpopulatie is divers en krijgt maatwerk met, onder andere, een Talentlab en een Leertuin aangeboden. In de groepen zelf wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus. Doel is om ieder kind zo veel mogelijk uit te dagen. De brede ontwikkeling van kinderen krijgt vorm door extra lessen filosofie, judo, handvaardigheid, muziek en tekenen. Peutergroep Emma is onderdeel van de school en de stichting en biedt daarmee een doorlopende leerlijn van 2 tot 12 jaar.

Het kan altijd beter en dat geldt ook voor de Emmaschool. De focus ligt nu vooral op de primaire vakken. Meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van creativiteit kan het goede onderwijs een impuls geven. 

Een betrokken, team van ruim 40 medewerkers, hecht aan de eigenheid van de Emmaschool en is erg trots op hun school. Een relatief groot aantal collega’s is al vele jaren werkzaam op de school.

Er is behoefte aan aansturing met meer persoonlijke aandacht. Gezien worden, ruimte bieden voor eigen ontwikkeling en transparantie over besluitvorming op bestuurlijk en schoolniveau zijn noodzakelijk voor verdere teamontwikkeling. 

Opdracht voor de directie
De nieuwe directie zal goed met elkaar moeten samenwerken. Investeren in een goede werkrelatie met teamleden, MR en het bestuur, zal ruimte vrij maken voor verdere bloei en groei van de Emmaschool en het welbevinden van alle betrokkenen. Organiseren van draagvlak bij besluitvorming, vertrouwen vragen en bieden zijn daarbij essentieel. Feedback geven, aandacht besteden aan zorgvuldige communicatie naar ouders, team en bestuur helpen bij de verdere ontwikkeling van een professionele cultuur. 

De directie legt vanzelfsprekend verantwoording af voor haar handelen aan het College van Bestuur van PCOHS.

Ben jij de adjunct-directeur die wij zoeken?
Dan blijkt het volgende uit je cv en sollicitatieformulier: 

  • je hebt ervaring als coördinator of leidinggevende in het (primair) onderwijs
  • je hebt ervaring met het organiseren van de beheersmatige zaken in een school
  • je hebt een managementopleiding afgerond of bent bereid er een te volgen.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je een goede bijdrage kunt leveren aan de christelijke identiteit van de school en dat je hoog scoort op de volgende criteria:

  • Leiderschap: je bewaakt je eigen rol en die van anderen. Je geeft ruimte en vertrouwen. Je werkt collegiaal samen met anderen. Bij het vinden van oplossingen toon je lef.
  • Organiserend vermogen: je bent in staat administratieve en organisatorische zaken soepel te laten verlopen. Je bent proactief en stemt je plannen af met de directeur en het team.
  • Communicatieve vaardigheden: je bent toegankelijk en zichtbaar bij de dagelijkse gang van zaken in de school en betrokken bij activiteiten. Je staat voor je opvattingen en ideeën. Je communiceert formeel en informeel op de juiste toon en het juiste tijdstip.
  • Verbindend vermogen: je bent in staat mensen te verbinden aan ideeën en plannen. Je organiseert actief onderlinge samenwerking en spreekt mensen aan op hun kwaliteiten.

Overweeg je om te solliciteren?
Deze procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol van Parcours Partners. Je kunt tot uiterlijk vrijdag 11 juni 08.00 uur je sollicitatieformulier met cv indienen. Je kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier op www.parcours.nl.

Belangrijk voor je agenda:
Onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen:
Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 14 juni. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op maandag 21 juni. 

Een referentieonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Deel deze vacature op:

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl