Beleidsmedewerker HRM 0,6 wtf, per oktober 2020

Onderwijshuis

Functie:      Beleidsmedewerker (0,6 wtf)
Locatie:       Onderwijshuis

Stichting PCOHS
Onder het motto ‘De paden af, de toekomst in’ willen we samen toewerken naar een op groei gerichte denkstijl (de overtuiging dat je talenten slechts het startpunt zijn en je steeds kunt blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen). Onszelf uitdagen om van de gebaande paden, de brede weg, af te gaan. Want niemand is te oud om te groeien en zeker niet om te leren.
Dit motto is de basis van ons integraal en strategisch personeelsbeleid. Stichting PCOHS investeert in goed personeel en professionalisering. We werken planmatig aan de ontwikkeling van leerlingen, personeel, scholen en bestuur. Ontwikkeling vergt een open houding en een uitdagende leeromgeving. Ons verzuimbeleid is er op gericht om uitval door ziekte te voorkomen.

Functie

In deze dynamische en uitdagende omgeving zorg jij voor planning, overzicht en rust. Als vernieuwende strateeg ondersteun en adviseer je het College van Bestuur over de ontwikkeling, optimalisatie en uitvoering van het (strategisch) HRbeleid. Jij bent de expert binnen de organisatie op dit vakgebied.

Je werkt het strategisch beleidsplan uit in meerjarenbeleid. Dit meerjarenbeleid vertaal je naar jaarplannen en concrete activiteitenplannen of invoeringsplannen per onderwerp, waarvan je de uitvoering en behaalde resultaten autonoom monitort, evalueert en bijstuurt. Dit doe je in nadrukkelijke verbinding en samenwerking met de directeuren. Je adviseert de directeuren over rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen en doet voorstellen voor de toepassing ervan binnen de vastgestelde kaders van Stichting PCOHS. Daarbij heb je oog voor ontwikkelingen op P&O gebied en het onderwijs.

Dominante thema’s in de beleidsagenda zullen gericht zijn op de thema’s: leiderschapsontwikkeling, de organisatie- en cultuur (verander)agenda, professionalisering van medewerker & organisatie en levensfasebewust personeelsbeleid.

Wij zoeken een collega die:

 • ·van harte kiest voor het protestant – christelijke onderwijs;
 • visie en toekomstbeelden verbindt met passende beleidsinterventies en operationele slagkracht. Stevige advieskracht en ambitie gaan hand in hand met goed (intern) relatiebeheer en oog voor de medewerker als individu;
 • door juiste advisering beweging kan creëren in denkpatronen, en daardoor in houding en gedrag;
 • in staat is organisatieveranderingen in gang te zetten en door te voeren;
 • hierbij een creatief denker is, (in samenspraak met het CvB) buiten de gebaande paden durft te treden;
 • over een goed ontwikkeld gevoel beschikt voor organisatorische en sociale processen;
 • ervaring heeft met werken in het (primair) onderwijs of grotere professionele organisaties;
 • beleid kan ontwikkelen, evalueren, bijstellen en uitvoeren (PDCA);
 • gevoel heeft voor verhoudingen en makkelijk kan schakelen op alle niveaus;
 • een gezonde dosis ondernemerschap en vernieuwing meebrengt, doorlopend in kansen denkt;
 • resultaatgericht is;
 • medewerkers richting en ruimte geeft om hun werk zelfstandig te doen en hun meerwaarde te laten zien;
 • anderen met natuurlijk enthousiasme weet te inspireren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen en zo bijdraagt aan het realiseren van een professionele cultuur;
 • minimaal 5 jaar ervaring heeft in een strategische HR advies- / managementpositie;

Wij bieden:
Een arbeidsovereenkomst van 0,6 FTE (24 uur) in schaal 11 voor de functie ‘staffunctionaris beleid en advies’ uit ons functieboek conform de CAO PO 2019-2020. De benoeming zal in eerste instantie voor bepaalde tijd plaats vinden. Bij wederzijdse tevredenheid zal een benoeming voor onbepaalde tijd volgen. 

Enthousiast?
Ben je geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie, neem dan contact op met Annelies van Dijk (College van Bestuur) of Hettie Vermeer (beleidsmedewerker), bereikbaar tijdens werkdagen op telefoonnummer 010-3510026. Of stuur gelijk een mail met CV en motivatie naar h.vermeer@pcohs.nl, waarna we je zo snel mogelijk een reactie zullen sturen. Wacht niet te lang met reageren, want zodra de juiste kandidaat en wij elkaar hebben gevonden sluiten we de vacature.

De procedure start met een brievenselectie waarna we in 2 gespreksrondes willen komen tot een aanbieding aan de nieuwe collega van PCOHS. Een assessment en referentie-uitvraag kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. De gesprekken zullen gepland worden in de week van 7 september.

Wij worden blij van direct contact met jou, van acquisitie n.a.v. deze advertentie niet.

Deel deze vacature op:

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl