Projectmanager Slim Organiseren (0,8 - 1,0 fte)

Rotterdamse schoolbesturen

Functie:      Projectmanager Slim Organiseren
Locatie:       RVKO
Uren:            0,8 - 1,0 fte

De Rotterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs hebben samen met heel veel collega’s op de scholen, de opleidingen en het Team Leraren van de gemeente een Slim Plan ontwikkeld voor de aanpak van het lerarentekort.

Om de uitvoering van dit stadsbrede plan in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een: Projectmanager Slim Organiseren (0,8-1,0 fte)

De opdracht van de Projectmanager is gekoppeld aan het ‘convenant Noodplannen lerarentekort G5’ en de samenwerkingsovereenkomst tussen besturen en gemeente.

Rol en speelveld
Je vervult een boven bestuurlijke verbindende rol en bent gesprekspartner voor de deelnemende besturen, schoolleiders, gemeente en opleidingen. Je rapporteert aan de besturen en gemeente op basis van de afspraken in het convenant. Je hebt een actieve rol in de werkgroep Slim Organiseren en faciliteert werkgroepen en bijeenkomsten binnen het project. Je werkt hierin nauw samen met de HR-managers van de besturen en het team Beste Leraren van Rotterdam.

Profielschets
Om deze projectleiders rol te kunnen vervullen is een stevige dosis ervaring en kennis van onderwijskwaliteit, -innovatie en -organisatie een vereiste. Je bent in staat om op meerdere niveaus te werken en te denken en theorie en praktijk aan elkaar te verbinden, om zo tot goede resultaten te komen met alle betrokken partijen. Je werkt zelfstandig en samen en beschikt over een gedegen bestuurlijke en politieke sensitiviteit.

Taken
De volgende taken maken onderdeel uit van de functie:

  • het organiseren en faciliteren van inspiratiesessies en kennisdeling tussen de betrokken partijen;
  • het onderhouden van contact met de besturen en de gemeente en het uitbouwen van de relaties, specifiek aangaande de kleinere besturen;
  • het signaleren van zowel bijzondere, mooie praktijkprojecten als risico’s en onvolkomenheden en deze agenderen;
  • het ontwikkelen en coördineren van een passende stadsbrede monitor;
  • het bewaken van de resultaat afspraken zoals vastgelegd in het convenant;
  • het verwerken van informatie op bestuursniveau naar stadsniveau, t.b.v. kennisdeling, besluitvorming en verantwoording.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor een jaar, met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging gedurende de projectperiode (4 jaar). Bezoldiging conform niveau van schaal 12 van de cao-po.
Je werkt vanuit een contract met de RVKO (po bestuur & penvoerder Slim Organiseren) voor alle deelnemende besturen.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 26 oktober a.s. naar Jakolien Kraeima, themaregisseur Team Leraren, Jakolien.Kraeima@rvko.nl

Voor aanvullende informatie: https://onderwijs010.nl/veel-nieuwe-ideeen/ en https://onderwijs010.nl/miljoenen-voor-lerarentekort-vastgelegd-in-convenant/

Deel deze vacature op:

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl